www.potraviny-online.sk
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po - Pia 09:00 - 15:00
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 30 € a máte dopravu ZADARMO
Novinky
21.06.2021
Potraviny na každé jedlo
Potraviny na každé jedlo Ponuka potravín v internetovom obchode je mimoriadne bohatá. Ľudia, ktorí dodržiavajú rôzne diéty, nájdu pre seba tie správn... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Blog
Konopný olej. Aké sú cenné vlastnosti?
29.08.2021
Konopný olej. Aké sú cenné vlastnosti?
Konopný olej je považovaný za prírodný liek a všeliek na rôzne choroby. Primárne zmierňuje bolesť, ale nie je to jediná aplikácia. Rastlina má tiež an... čítať celé
Konopný olej - zdravotné vlastnosti CBD
29.08.2021
Konopný olej - zdravotné vlastnosti CBD
Konopný olej, aj keď nie je najlacnejším výrobkom, má pozoruhodné vlastnosti, ktoré nemožno ignorovať. K tým najdôležitejším patrí protirakovinová akt... čítať celé
Pad thai - celá Ázia na tanieri. Jednoduchý recept na thajskú pochúťku
22.12.2018
Pad thai - celá Ázia na tanieri. Jednoduchý recept na thajskú pochúťku
Meradlom kvality thajskej reštaurácie je zrejme to, ako jej šéfkuchári pripravujú pad thai. Toto expresívne jedlo zostáva v pamäti každého cestovateľa... čítať celé
Zobraziť všetky články
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

I.  Základné ustanovenia

 

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopoľské vojvodstvo, Poľská republika, DIČ: 6751756210, IČ DPH: PL 6751756210, e-mail: info@kamenik.sk, tel.: +421940133529 ako Predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je Kupujúci, ktorý môže byť aj Spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“).

 

Predávajúci Miroslav Kameník vykonáva činnosť v súlade s legislatívou Poľskej republiky (zákon z 8. júla 2002 o elektronických službách v znení neskorších predpisov a zákon z 30. mája 2014 o ochrane Spotrebiteľa v znení aktuálnych predpisov).

 

Kupujúcim je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej Podnikateľskej činnosti.

 

Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie:

 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej Podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre Podnikateľov.

 

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť

tvorí „Reklamačný poriadok“ a dokument „Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu v sekcii „Moje konto“, podsekcii „Moje nákupy“. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.

 

II. Kúpna zmluva

 

1.  Uzavretie kúpnej zmluvy

 

Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim Spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.  V informatívnom e-maily Kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

 

Ak je Kupujúci Podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru Kupujúcim Podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu Podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť objednávku ešte pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Na základe dlhodobých skúseností zákazníkov Predávajúci Kupujúcemu k vybraným produktom nezáväzne ponúka súvisiace obľúbené a odporúčané služby, ktoré môže Kupujúci z objednávky jednoducho odstrániť, a to odkliknutím odporúčanej služby v košíku objednávky pred dokončením transakcie. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch Predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.

 

Ak sú Kupujúcim-Spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

2. Dodanie predmetu kúpy

 

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

 

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

 

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

 

 

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec k preprave ku Kupujúcemu prvému dopravcovi a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Vec sa považuje za odovzdanú Kupujúcemu-Spotrebiteľovi, až keď mu vec odovzdá dopravca.

 

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

 

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a pre jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec pred odovzdaním prepravcovi.

 

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Eur vrátane DPH až po úplnej úhrade celkovej

kúpnej ceny. Akonáhle Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, Predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.

 

Predajca Miroslav Kameník sa zaväzuje, že dodá Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Pri platbe vopred sa lehota počíta až odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho.

 

Kupujúci (Podnikateľ/Spotrebiteľ) týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 

Kupujúci je povinný pri používaní elektronického obsahu zakúpeného na webových stránkach spoločnosti dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa za elektronický obsah považujú tiež SW, PC hry, hry pre konzoly a pod.) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ Kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

 

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené inak, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci tiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný a licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

 

Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý spoločnosť poskytla Kupujúcemu ako dar.

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

Kupujúci v procese registrácie a pred odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona 122/2013 Z.z vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany Predajcu Miroslav Kameník ďalej platia tieto podmienky ochrany osobných údajov.  https://www.kamenik.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

IV. Prevádzková doba

 

Objednávky cez internetové obchody Predávajúceho:

24 hodín denne, 7 dní v týždni,

e-mail a telefón v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.

 

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

V.   Ceny a DPH

 

Predávajúci informuje Kupujúcich, že DPH (daň z pridanej hodnoty) je tzv. nepriama daň, to znamená, že sa nepriamo premieta do ceny tovaru či služby.

 

Myšlienka dane z pridanej hodnoty spočíva v odvedení dane z rozdielu ceny medzi vstupom a výstupom, teda o koľko sa cena tovaru navýši.

 

Takže dodávateľ (ak je registrovaný ako platca DPH) musí odviesť z obchodu časť hodnoty, ak je tento obchod predmetom dane.

 

Naopak, odberateľ za istých podmienok môže požiadať o vrátenie dane, ktorú pri obchode zaplatil dodávateľovi (platcovi DPH). DPH v Poľsku je stanovená vo výške 23 %.

 

Predávajúci zároveň informuje Kupujúcich, že pri niektorých produktoch (tovaroch), ktoré Kupujúci zahrnie do svojej objednávky, môže byť kúpna cena za predmetný tovar navýšená práve o sadzbu rovnajúcu sa výške DPH v Poľsku, t.j. o 23 %. V prípade, ak nastane takáto okolnosť,

Predávajúci o tom bude informovať Kupujúceho, a to pred samotným potvrdením objednávky.

 

V prípade, ak Kupujúci nebude súhlasiť s navýšením kúpnej ceny o 23 %, Predávajúci mu môže poskytnúť alternatívny tovar alebo bezplatné stornovanie objednávky.

 

Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné, s výnimkou prípadov, kedy nastane uvedenie chybnej ceny (viď príklady v ďalšom odseku). Ceny v online e-shope sú vždy aktuálne a platné.

Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v tzv. nákupnom košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

 

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je Predajca Miroslav Kameník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predajca Miroslav Kameník v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú nasledujúce:

 

- cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);

- v uvedenej cene tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

- zľava na tovar presahuje 50 % bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

 

Predajca Miroslav Kameník upozorňuje, že informačný systém uvádza aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je preto Kupujúci povinný kontaktovať predajcu Miroslava Kameníka a informáciu o správnosti ceny si overiť.

 

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Predajca Miroslav Kameník ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jeho prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne odporúčanú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

 

Predajca Miroslav Kameník si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

 

Ďalej si predajca Miroslav Kameník vyhradzuje právo  prehlásiť  kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo podobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

 

- zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;

 

- zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav  nebolo vyslovene zakázané;

 

- zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovenú cenu;

 

- Predajca Miroslav Kameník zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

 

VI. Objednávanie

 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci/Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Kupujúci/Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, akú dlhú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

 

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 

- prostredníctvom elektronického obchodu;

 

   - e-mailom na info@kamenik.sk;

 

- telefonicky na linke +421 940 133 529.

 

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude Kupujúci informovaný.

 

Ďalej si predajca Miroslav Kameník vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo podobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, ide najmä o prípady, keď:

 

- zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;

 

- zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav  nebolo vyslovene zakázané;

 

- zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovenú cenu.

 

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že predajca Miroslav Kameník je oprávnený mimo iného požadovať späť bezdôvodné obohatenie.

 

Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Doba dodania objednaného tovaru a cena dopravy sú závislé od spôsobu dopravy, ktorý si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávkového procesu.

 

VII.    Odstúpenie od zmluvy

 

Predajca Miroslav Kameník Kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od zmluvy vzťahujúcej sa na prístroj či zariadenie, na ktorom má svoje osobné dáta, tieto dáta zálohoval a potom ich z tohto prístroja zmazal.

 

     Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ

Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu .

 

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu.

 

     Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

 

    Miroslav Kameník

    Sobieskiego 7,

    34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika

 

Pri odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní znáša všetky poštovné náklady Kupujúci. Tovar by mal Kupujúci/Spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to úplný, s kompletnou

dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom obale, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ, musí Spotrebiteľ  odstúpenie od zmluvy zaslať na e-mailovú adresu, oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne poštou na adresu spoločnosti.

 

V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru Kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru podľa § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

 

Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy doručiť tovar na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), číslom nákupného dokladu a číslom bankového účtu alebo so žiadosťou, aby suma bola vyplatená v hotovosti alebo čerpaná pri ďalšom nákupe.

 

Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu/Spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

V prípade, že má Kupujúci plnú registráciu (meno, priezvisko, adresa a kontaktný e-mail), Predajca Miroslav Kameník mu v rámci odstúpenia od zmluvy po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vráti dobropisovanú čiastku bez nákladov spojených s dodaním.

 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 

 1. pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

 

 1. pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

 

 1. pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného pre konkrétneho Spotrebiteľa;

 

 1. pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

 

 1. pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

 

 1. pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 

 1. pri predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť;

 

 1. pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných

dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

 

 1. pri predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil;

 

 1. pri predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale;

 

 1. pokiaľ ide o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, prepravu tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času podľa zmluvy, v ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

 

 1. o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

 

 1. v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol Spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na

vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote

automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Podnikateľ

 

Podnikateľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

 

VIII.  Platobné podmienky

 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 

 1. platba vopred bankovým prevodom;

 

 1. platba vopred cez platobnú bránu Gopay;

 

 1. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare (§ 368 ods. 2) prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

 

   Fakturačné údaje Kupujúceho po odoslaní objednávky nie je možné meniť spätne.

 

Predajca Miroslav Kameník si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

 

Konkrétne podmienky spôsobu platby sú bližšie popísané tu.

 

IX.  Dodacie podmienky

Spôsoby dodania

 

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 

- zasielanie prepravnou službou.

 

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predajca Miroslav Kameník nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

 

X.   Ostatné podmienky

 

Kupujúci, ktorý je Podnikateľom, je povinný (Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie balenia) podľa priloženého prepravného

listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, ak je zásielka napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu

prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Následne oznámiť

Predajcovi Miroslavovi Kameníkovi.

 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu

info@kamenik.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

XI.  Záručné podmienky

 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi Poľskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

V prípade, ak zákazník zistí nekompletnosť alebo poškodenie tovaru, je povinný ich oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky.

 

Predajca Miroslav Kameník na základe čl. 558 1 poľského Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť zákazníkov z titulu fyzických a právnických vad.

 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou V šeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) Predajcu Miroslava Kameníka a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho.

 

Kupujúci, ktorým môže byť Podnikateľ alebo Spotrebiteľ, je povinný sa oboznámiť s Reklamačným

poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predajcovi Miroslavovi Kameníkovi súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty vybavenia reklamácie adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

 

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred

definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

 

Prevzatím tovaru u Podnikateľov je okamih jeho odovzdania Predávajúcim Kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, je sa za prevzatie tovaru rozumie okamih prevzatia tovaru Spotrebiteľom od Predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

 

Reklamácie sú riešené v súlade s ustanoveniami poľského občianskeho zákonníka.

 

1.       Dĺžka záruky

 

Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci v súlade so zákonom ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

 

Na výslovnou žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva Predávajúci namiesto záručného listu Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

 

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, Predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste Predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva Kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

 

Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

 

2. Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

 

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba je:

- u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;

- u zánovného tovaru 21 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar, ktorý následne prešiel

kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený);

- u použitého tovaru 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či     
   opravovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).

 

U spotrebného tovaru (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupujúci oprávnený uplatniť právo  z vadného plnenia do 24 mesiacov. Ak však je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

 

Pre Kupujúceho Podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne. Ak to u daného typu tovaru je výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený nasledovne.

 

Dĺžka záruky sa líši podľa toho, či je Kupujúci fyzická alebo právnická osoba.

 

Fyzická osoba:

V zmysle ustanovenia Poľského Občianskeho zákonníka je záručná doba minimálne 24 mesiacov.

 

Právnická osoba:

   V  zmysle ustanovenia Poľského Obchodného zákonníka je záručná doba minimálne 12 mesiacov.

 

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

3.       Uplatnenie reklamácie

 

Miestom pre uplatnenie reklamácie je

 

Miroslav Kameník

Sobieskiego 7,

34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika

 

Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku.

 

 

V prípade, že bol tovar zakúpený Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom, musí Kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.

 

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky Predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v

priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať:

reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj

Kupujúcemu Spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis a vrátenie zaplatenej ceny bez nákladov na dopravu).

 

Predajca Miroslav Kameník, prípadne autorizovaný servis vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia reklamácie je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

 

Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo

reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

 

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia Kupujúceho od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

 

4.         Kompatibilita

 

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi Predávajúceho,

výrobcom či dodávateľom neschválenými súčasťami, ani so softwarovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola Kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a nebolo by Predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar kompatibilný iba s uvedeným zoznamom či nie je kompatibilný s uvedeným zoznamom.

 

Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém, ibaže je taká funkčnosť podobného tovaru obvyklá a ak

nebolo Predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar funkčný len s uvedeným zoznamom či nie je funkčný s uvedeným zoznamom. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou

aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového

vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak

takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním,

 

použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

 

5.       Výluky

 

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa Kupujúci vystavuje riziku

zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú

neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

 

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 

- mechanickým poškodením tovaru;

- elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok;

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené;

- neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

- ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.;

- ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu;

- ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;

- prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;

- tovar bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbaný atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy;

- pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware;

- tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou;

- použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia;

- použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

 

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, zmienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je ich možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo v súvislosti s obvyklým spôsobom použitia tovaru.

 

V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a

pod.) sa Kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru. To neplatí pre rozpor s kúpnou zmluvou (pozri bod XIII týchto VOP – spôsob vybavenia reklamácie).

 

6.       Testovanie chyby

 

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú Kupujúcim v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby. Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie taktiež elektronická komunikácia.

 

 

Ak technik zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia softwaru (operačný systém, antivírusový program), ak boli dáta poškodené nekorektným

správaním niektorej aplikácie (napr. hry, vírusy) nedodané Predávajúcim, alebo ak dáta poškodil Kupujúci alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka daného autorizovaného servisu.

 

Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci nerealizuje platené opravy, len ich sprostredkováva u autorizovaných servisov, prípadne zaisťuje s nimi komunikáciu, dopravu apod. Predávajúci nenesie

zodpovednosť za prevedenie opravy.

 

Pred vykonaním platenej opravy bude Kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie, pričom oprava bude vykonaná najneskôr do 60 dní odo dňa nasledujúceho po prijatí tovaru predajcom Monika Kameníková Mäsiarová MAXIOBCHOD. Na vykonanie platenej opravy možno

pristúpiť len po výslovnom súhlase Kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

 

Ak je Kupujúci Podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie tento Kupujúci na vedomie, že je

Predávajúci oprávnený prefakturovať Kupujúcemu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku chyby a dopravu podľa cenníka daného autorizovaného servisu.

 

7.       Záloha dát

 

Pri odovzdaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, odporúčame

Kupujúcemu zabezpečiť si vytvorenie odpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému

zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme.

 

Zariadenia pre ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci upozorňuje týmto Kupujúceho na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr. ZIP, CD). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená.

 

Kupujúci berie na vedomie, že ak je reklamácia vybavená formou výmeny zariadenia pre ukladanie dát, potom sa pôvodné zariadenie nevracia.

 

8.       Znečistený tovar

 

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

 

9.       Zabezpečené zariadenia

 

Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, je Kupujúci pri uplatnení reklamácie povinný túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v popise chyby. To isté platí, ak je

takto chránený BIOS či firmware zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadenia. Bez plného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné vykonať opravu či diagnostiku zariadenia.

 

Ak je na zariadení aktivovaná ľubovoľná služba, ktorá ho zabezpečuje proti ukradnutiu, je Kupujúci povinný túto službu pred uplatnením reklamácie deaktivovať. V prípade, ak nie je služba deaktivovaná, nemusí byť možné vykonať opravu či diagnostiku zariadenia. Ide napríklad o služby Apple Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Intel anti-theft a ďalšie.

 

10.   Továrenské nastavenie

 

Kupujúci je týmto informovaný, aby odovzdané zariadenie do reklamácie bolo v továrenskom nastavení. Hlavne sa jedná o pridané či vymenené operačné pamäte, pevné disky či SSD v notebookoch a počítačoch. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za takto priložené diely, hlavne pokiaľ nie sú na príjemke do reklamácie výslovne uvedené.

 

Pôvodné komponenty je treba si ponechať pre prípadnú reklamáciu, prípadne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

11.   Spôsob vybavenia reklamácie

 

Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ

 

Spotrebiteľ má právo na uplatnenie zákonnej záruky, ak ide o chybu odstrániteľnú; právo na bezplatné,

riadne a včasné odstránenie chyby; právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má Spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce

o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.

 

Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa

odstrániteľnej chyby, ale Predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.

 

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

 

Keď je Kupujúcim Spotrebiteľ, o reklamácii Predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch

pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že

chyba na veci skutočne existovala a Spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľ a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.

 

Ak si Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak

Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša Predávajúci, ktorý je povinný ich Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova

uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

 

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

 

V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou

zmluvou"), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že

odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Ak je Kupujúcim Podnikateľ

 

Ak je Kupujúcim Podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci Podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

 

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny

tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

 

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

 

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j.

 

spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je Predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.

 

Ak si Kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má

Predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude Predávajúci Kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí

Predávajúci Kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho.

 

12. Spoločné ustanovenia

 

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od

nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

V prípade, že má Kupujúci plnú registráciu (meno, priezvisko, adresa a kontaktný e-mail), Predajca Miroslav Kameník v rámci uznanej reklamácie po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vracia dobropisovanú sumu na účet Kupujúceho.

 

Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá písomný doklad

o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

 

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať.

K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

 

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pásom. Ak je Kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú

umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

 

13.     Spotrebný materiál

 

Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. cartridge, toner, tlačová hlava, tlačový valec, lampa

projektorov, baterka, rôzne druhy osvetlenia apod.), alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe trvácnosti tovaru alebo počtom použitia, prípadne v počte vytlačených stan či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.

 

Právo Kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru

predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

Prípadné spory medzi Predajcom Miroslav Kameník a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou.

V takomto prípade Kupujúci Spotrebiteľ môže spor riešiť online prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.

 

Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, Predajca Miroslav Kameník odporúča Kupujúcemu najskôr využiť niektorý z kontaktných spôsobov pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

 

Kontaktnou e-mailovou adresou Predajcu Miroslava Kameníka je info@kamenik.sk. Predajca Miroslav Kameník však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jeho kontaktného formulára.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 26.09.2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

 

 

Novinky z nášho blogu

Konopný olej. Aké sú cenné vlastnosti?
29.08.2021
Konopný olej. Aké sú cenné vlastnosti?
Konopný olej je považovaný za prírodný liek a všeliek na rôzne choroby. Primárne zmierňuje bolesť, ale nie je to jediná aplikácia. Rastlina má tiež an... čítať celé
Konopný olej - zdravotné vlastnosti CBD
29.08.2021
Konopný olej - zdravotné vlastnosti CBD
Konopný olej, aj keď nie je najlacnejším výrobkom, má pozoruhodné vlastnosti, ktoré nemožno ignorovať. K tým najdôležitejším patrí protirakovinová akt... čítať celé
Pad thai - celá Ázia na tanieri. Jednoduchý recept na thajskú pochúťku
22.12.2018
Pad thai - celá Ázia na tanieri. Jednoduchý recept na thajskú pochúťku
Meradlom kvality thajskej reštaurácie je zrejme to, ako jej šéfkuchári pripravujú pad thai. Toto expresívne jedlo zostáva v pamäti každého cestovateľa... čítať celé
Prechádzka po Bangkoku. Kulinárska cesta svetom thajského pouličného jedla
21.12.2018
Prechádzka po Bangkoku. Kulinárska cesta svetom thajského pouličného jedla
Bangkok - mekka pre milovníkov pouličného jedla, ktorá láka okoloidúcich na každom rohu. Celé mesto syčí, fúka a buble. Výber je obrovský a všetko vyz... čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Všetky objednávky spravujeme z centrálneho E-shopu www.kamenik.sk  E.mail.: info@kamenik.sk

© 2021 Všetky práva vyhradené WWW.KAMENIK.SK
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk